Ion Implantation and Other Applications of Ions
and Electrons

Kazimierz Dolny, Poland
June 27-30, 2022
ION 2022

You are cordially invited to participate in the XIII-th International Conference "Ion Implantation and Other Applications of Ions and Electrons", ION 2022. The conference will be held in Kazimierz Dolny, Poland, from June 27 to June 30, 2022.

Read More

Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland

The conference is supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland in the frame of the Project "Excellent Science - Support of Scientific Conferences"


XIII-th International Conference

ION IMPLANTATION AND OTHER APPLICATIONS
OF IONS AND ELECTRONS


Kazimierz Dolny, Poland
June 27-30, 2022
ION 2022

 

 

Program: Doskonała nauka

Dofinansowane ze środków budżetu państwa
Program: Doskonała nauka
Międzynarodowa konferencja "Implantacja jonowa i inne zastosowania jonów i elektronów" ION2022
nr DNK/SP/466041/2020
Kwota dofinansowania: 112 200 zł
Całkowita wartość projektu: 251 700 zł

Program: Doskonała nauka